İşyeri Hasarları

İşyeri Hasarları


İşyerinde Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler 


Yangın Hasarları için Gerekli Belgeler


İtfaiye Raporu(İtfaiye müdahele etmiş ise)
Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Deprem ve Yanardağ Püskürmesi


Deprem Hasarları (ve Yanardağ Püskürmesi) için Gerekli Belgeler


DASK (Doğal Afet Sigorta poliçesi) poliçesi (Bir hasar durumunda Dask poliçenizin veya Dask poliçe bilgilerinin derhal Sigorta şirketine verilmesi önemlidir)
Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve Şirketle temas halinde olunması gereklidir),
Afet İşleri Müdürlüğü'nce verilen ve riziko konusu kıymetin hasar durumunu tevsik eden tasdikli rapor
Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Mevcut ise Yapı Kullanma İzin belgesi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Hırsızlık


Hırsızlık Hasarları için Gerekli Belgeler


Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Faillerin ve/veya çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili Hırsızlık masasaından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1 ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler
Not : Hırsızların ya da çalınan kıymetlerin bulunması halinde mutlaka hırsızın/hırsızların bu husustaki ifadeleri, zaptetme tutanağı ile teslim belgelerinin de temini gerekmektedir


Dahili Su


Dahili Su Hasarları için Gerekli Belgeler


Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların(örneğin üst kat komşusunun) neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Sel veya Su Baskını


Sel veya Su Baskını Hasarları için Gerekli Belgeler


Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda yöneticiden, Noterden ya da mahalli karakoldan tutturulacak tutanak
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Fırtına


Fırtına Hasarları için Gerekli Belgeler


Mevcut ise Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları(Karakol olaya müdahele etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Mahalli meteoroloji istasyonundan temin edilecek ve hadise tarihinde fırtınanın m/sn ve/veya km/saat ve/veya Bofor cinsinden hızını/şiddetini gösterir fırtına raporu
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri(GLKHH) ve Terör


Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri ve Terör Hasarları için Gerekli Belgeler


İtfaiye Raporu (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye müdahalesi var ise)
Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri (Alevli bir yangına dönüşüm olup itfaiye/karakol müdahalesi var ise)
Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
Savcılık dosyasında bulunan bilimum belgeler(Tasdikli)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Kötü Niyetli Hareket(KNH)


Kötü Niyetli Hareket Hasarları için Gerekli Belgeler


Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile tutturulacak tutanak,
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Yer Kayması


Yer Kayması Hasarları için Gerekli Belgeler


Resmi makamlar ve/veya Üniversitelerin Yer Bilimleri ile ilgili bölümlerine yapılan müracaat ve sonuçlara dair alınan raporlar (Bu konuda mutlaka eksperle ve şirketle temas halinde olunması gereklidir)
Yer kaymasını başlatan nedene 3. Şahısların faaliyetleri neden olmuşsa, Eksper ya da Şirketin de bilgisi ve yönlendirmesi doğrultusunda Resmi makamlara yapılan müracaatlara ilişkin bilumum tutanaklar
Mevcut ise Karakol Müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Kara Taşıtları Çarpması


Kara Taşıtları Çarpması Hasarları için Gerekli Belgeler


Karakol müracaat, ifade, görgü Tespit tutanakları ve/veya Trafik Kazası Tespit Tutanağı
Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Çarpan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik ) ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk poliçe kopyaları
Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler


Cam Kırılması


Cam Kırılması Hasarları için Gerekli Belgeler


Karakol müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları (Karakol olaya müdahale etmiş ise)
Sigortalının, hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair ayrıntılı beyanı
Cam değiştirme faturası
Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotografları
Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
Prim ve peşinat makbuzları
Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler 

Tümü