Nakliyat Hasarları

Nakliyat Hasarları


Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlülükleri


Sigortalı taşıma konusu emteada meydana gelen hasarın artmaması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.
Sigortacının görevlendirdiği kişi yada kişilere irsaliye veya yükleme fişlerinin ciltlerini inceleme imkanını vermek zorundadır.
Sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmaya sigortalı yükümlüdür.
Sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.
Ayrıca, kiralık araçlarla yapılan taşımalarda sigortalı sevkiyat başlamadan önce aracın tescil ve trafik belgesi ve araç şoförünün ehliyetname fotokopilerini temin etmek ve bilahare kaza ve komple çalınma vukuunda Sigortacıya tevdi etmekle mükelleftir. Aksi halde sigorta konusu mallar üzerinde hiçbir hasar işlemi yapılmayacak ve Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.


Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler


Taşıyıcı Mali Sorumluluk


Taşıyıcı Mali Sorumluluk Hasarları için Gerekli Belgeler


Toplu Taşıma İrsaliyesi
Ambar Teslim Fişi
Araçta taşınan ve hasar gören emteaya ilişkin faturalar
Resmi makamlarca düzenlenen tutanak/zabıt
Aracın tescil belgesi sureti
Aracı kullanan şöförün sürücü belgesi sureti
Hasar gören emtea menfaattarları tarafından sigortalımız taşıyıcı adına düzenlenen iade fatura veya taşıyıcının söz konusu hasarı karşıladığını belirten ibra
Hasarlı emteanın onarımı halinde sigortalımız taşıyıcı adına düzenlenmiş onarım faturası
Hasarın ne zaman nerede ve ne şekilde meydana geldiğine dair şöförün imzasını havi tutanak
Hasarlı emteayı gösterir fotoğraflar
Yangın hadisesi ise itfaiye raporu
Yangın hadisesi ise savcılık iddianamesi ve/veya takipsizlik kararı
Kısmi çalınma hadiselerinde ifade ve görgü tesbit tutanağı
Kısmi çalınma hadiselerinde emniyet müdürlüğünden alınacak faillerin ve çalıntı emteanın bulunup bulunamadığına dair yazı
Tamamen çalınma halinde emtea menfaattarı tarafından Cumhuriyet Savcılığına verilen şikayet dilekçesi
Tamamen çalınma hadiselerinde makul bir sürenin geçmesinden sonra (1 ay) faillerin ve çalıntı emteanın bulunup bulunamadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak yazı
Primlerin poliçede belirtilen ödeme planına uygun olarak ödendiğini tevsik eden makbuzlar 

Tümü